Romanian

DISPLAYE ESPRESSO – SOFTWARE

Acord de licență pentru utilizatorul final

 1. Condiții esențiale de utilizare – Citiți cu atenție
  1. Această licență stabilește condițiile în baza cărora puteți descărca și utiliza anumite programe software oferite de Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, noi), care are scopul de a îmbunătăți funcționalitatea afișajului Espresso și experiența utilizatorului.
  2. Prin descărcarea software-ului furnizat Espresso (denumit în continuare Software), dumneavoastră (Deținătorul de licență, în calitate de utilizator al Software-ului) trebuie să fiți de acord cu termenii acestui Acord de licență pentru utilizatorul final (Acord). Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui Acord, nu descărcați, instalați, copiați sau utilizați Software-ul. Prin descărcarea, instalarea, copierea sau utilizarea Software-ului, sunteți de acord să fiți legat de acest Acord.
 2. Acordarea licenței
  1. Software-ul funcționează astfel încât să vă permită să accesați funcții suplimentare, cum ar fi rotirea automată a afișajului, aranjarea afișajelor, accesul la asistență etc. Începând cu data la care descărcați software-ul, Espresso vă oferă un serviciu neexclusiv, continuu. , licență netransferabilă (nu o vânzare) pentru a descărca, instala și utiliza Software-ul pe orice computer în scopul de a activa acele caracteristici suplimentare împreună cu afișajul Espresso. Sunteți de acord să nu utilizați Software-ul în alt scop decât exercitarea drepturilor și licențelor care vi se acordă prin prezent și să utilizați Software-ul numai împreună cu afișajul Espresso. Orice utilizare a Software-ului care nu este permisă în mod expres de acest Acord reprezintă o încălcare a Acordului.
  2. Ne rezervăm dreptul de a actualiza Software-ul și acest Acord din când în când, la discreția noastră și fără notificare. Cu toate acestea, acest document este public pe 12 decembrie 2021 și veți putea urmări modificările pentru orice versiune nouă. Utilizarea în continuare a Software-ului după publicarea unui Acord de licență pentru utilizatorul final actualizat înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările.
 3. Proprietatea drepturilor de proprietate intelectuală
  1. Între dumneavoastră și Espresso, Espresso deține toate Drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului, fie în forma sa originală, fie așa cum a fost modificată pe durata acestui Acord.
  2. Software-ul este protejat de legile naționale privind drepturile de autor, prevederile tratatelor internaționale și toate celelalte legi naționale aplicabile. Software-ul poate fi instalat pe un singur computer și o singură copie poate fi făcută numai în scopuri de backup sau de arhivare. O copie care este făcută în scopuri de arhivare sau de rezervă trebuie să păstreze în continuare toate etichetele, fișierele README, mărcile comerciale și notificările privind drepturile de autor care apar pe copia originală.
 4. Modificări și inginerie inversă:
  1. Nu trebuie să modificați întregul sau orice parte a Software-ului sau să combinați sau să încorporați întregul sau orice parte a Software-ului în niciun alt program sau sistem.
  2. Trebuie să nu:
   1. copiați (altul decât în scopul realizării unor copii de rezervă sau a arhivării legitime), distribuiți, transferați, închiriați, închiriați, împrumutați, vindeți sau sublicențiați tot sau orice parte a Software-ului;
   2. modificarea sau pregătirea lucrărilor derivate ale Software-ului;
   3. utilizați Software-ul în legătură cu afaceri de servicii bazate pe computer;
   4. face inginerie inversă, asamblare inversă, compilare inversă, decompilare, decriptare sau dezasamblare a Software-ului sau a oricărei părți a Software-ului; sau
   5. altfel reduceți Software-ul sau orice parte a Software-ului la o formă care poate fi citită de om.
  3. 0Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea și să depuneți toate eforturile pentru a preveni și proteja conținutul Software-ului împotriva dezvăluirii, redistribuirii sau utilizării neautorizate.
 5. Confidențialitate
  1. Ca o condiție pentru descărcarea Software-ului, vi se poate cere să înregistrați anumite detalii la Espresso. Aceste detalii au doar scopul de a ne permite să gestionăm orice garanție sau pretenții de asistență cu privire la dumneavoastră și în scopuri limitate de marketing. În plus, Software-ul ne poate înregistra și ne transmite modelul dispozitivului dumneavoastră gazdă, care este informații pe care le folosim numai pentru îmbunătățirea produsului și nu este legată de informațiile dumneavoastră personale. Nu este înregistrat niciun comportament de utilizare. Colectarea, utilizarea și stocarea de către noi a informațiilor și datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt gestionate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate. O copie a politicii de confidențialitate a Espresso este disponibilă la https://espres.so/privacy-policy/
 6. Termen și reziliere
  1. Acest acord și drepturile și licențele acordate prin acesta vor continua în vigoare pe perpetuitate, cu excepția cazului în care sunt reziliate de către Espresso sau de către dvs. în conformitate cu acești termeni. Ne rezervăm dreptul de a rezilia acest acord:
   1. Pentru comoditate, în orice moment, la notificarea în scris de 30 de zile; și
   2. Imediat, dacă credem în mod rezonabil că ați încălcat termenii acestui acord și acea încălcare nu poate fi remediată sau dacă vă transmitem o notificare de încălcare și nu remediați încălcarea în termen de 30 de zile
  2. Puteți rezilia prezentul Acord furnizând o notificare scrisă cu 30 de zile înainte de către Espresso.
  3. La reziliere, din orice motiv, la cererea Espresso, veți reveni prompt la Espresso sau, la alegerea Espresso, dezinstalați și distrugeți toate copiile Software-ului, precum și orice documente și extrase care cuprind sau conțin Software-ul. Încetarea nu va aduce atingere drepturilor acumulate de oricare dintre părți, inclusiv plățile datorate către Espresso. Această prevedere va supraviețui rezilierii prezentului Acord, indiferent de situația.
 7. Declinarea răspunderii la garanție
  1. Espresso nu garantează că Software-ul va fi lipsit de erori, va funcționa fără întrerupere sau va funcționa în toate combinațiile selectate de dvs. Software-ul este furnizat „CA ESTE” și (sub rezerva oricăror garanții aplicabile care nu pot fi excluse prin lege) fără garanție cu privire la performanța sau rezultatele pe care le puteți obține prin utilizarea Software-ului. Întregul risc privind rezultatele și performanța Software-ului este asumat de dvs.
  2. Cu excepția drepturilor dumneavoastră statutare care nu pot fi excluse, Espresso exclude orice termen, condiție sau garanție care altfel ar fi implicite în acest Acord. Espresso nu este răspunzător pentru nicio pierdere sau daune, directe sau în consecință, rezultate din utilizarea de către dvs. a Software-ului. În cazul în care răspunderea Espresso nu poate fi exclusă din cauza aplicării legii sau statutului, o astfel de răspundere va fi limitată, la alegerea Espresso, în oricare dintre modurile permise de această lege sau statut. Răspunderea totală totală a Espresso care decurge din sau în legătură cu acest Acord va fi limitată la maximum prețul de achiziție inițial al Software-ului.
  3. Sunteți de acord să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne feriți de orice pretenții, pierderi, costuri de răspundere și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților) care decurg din încălcarea de către dumneavoastră a acestui Acord și a drepturilor oricărei terțe părți.
 8. General
  1. În ceea ce privește orice informații personale care sunt colectate de dvs. în timpul utilizării Software-ului, veți fi singurul responsabil să respectați toate legile și reglementările aplicabile privind confidențialitatea.
  2. Eșecul nostru de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere a acestui Acord nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere.
  3. Acest Acord constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Espresso și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului, înlocuind orice acord anterior (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiuni anterioare ale acestui Acord).
  4. Dacă vreo prevedere a acestui acord este considerată de către o instanță cu jurisdicție competentă ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi eliminată sau limitată în măsura minimă astfel încât prevederile rămase ale acordului vor continua în vigoare și efect.
  5. Sub rezerva oricăror dispoziții contrare din prezentul Acord, obligațiile din acest Acord supraviețuiesc rezilierii sau pretinsei rezilierii acestui acord.
  6. Prezentul acord și orice dispută sau revendicare care decurge din, sau legată de acesta, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile statului New South Wales, Australia, fără a da efect vreunei alegeri sau conflicte de prevederi sau reguli de lege.
  7. Orice acțiune în justiție, acțiune sau procedură care decurge din, sau este legată de acest Acord sau de Software, va fi intentată exclusiv în instanțele din statul New South Wales, Australia.
 9. A sustine
  1. Pentru actualizări și upgrade-uri de software și asistență regulată pentru clienți, contactați Espresso prin e-mail la support@espres.so, site-ul web: espres.so