Lithuanian

Gražinimo politika

Mes nepriimame grąžinimo ar keitimo, nebent jūsų įsigyta prekė yra nekokybiška. Jei gaunate nekokybišką prekę arba turite problemų su įrenginiu, nedelsdami susisiekite su mumis adresu support@espres.so. Jei turite kitų klausimų, susisiekite su mumis per 5 dienas nuo prekės pristatymo. 

Gavę grąžinamą prekę, mes ją visapusiškai išnagrinėsime ir per protingą terminą el. paštu informuosime, ar dėl defekto turite teisę į pinigų grąžinimą ar pakeitimą. Jei turite teisę į pakeitimą arba grąžinti pinigus, mes pakeisime prekę arba grąžinsime pirkimo kainą naudodami pirminį mokėjimo būdą.

Espresso suteikia jums mūsų 12 mėnesių garantiją.

Jei gaminys neveikia per garantinį laikotarpį, atsižvelgiant į protingą naudojimą ir nusidėvėjimą, klientas turi teisę jį pakeisti arba grąžinti pinigus.

Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytas garantijos sąlygas.

 

Garantijos politika

Espresso mes didžiuojamės geru dizainu, gera kokybe, naudojimo paprastumu ir džiaugiamės tuo, koks neįtikėtinai plonas yra ekranas. Todėl jūsų laimė yra mūsų pagrindinis tikslas ir norime, kad jūs patirtumėte puikią patirtį. Tačiau vykstant bet kokiam gamybos procesui, laikas nuo laiko nutinka ne taip, todėl norime kuo greičiau jį pakeisti arba pašalinti problemą. 

Garantija bus taikoma visame pasaulyje bet kuriam espreso kavos vartotojui.

Todėl, jei kyla problemų dėl vieno iš ekranų ar priedų, kuo greičiau susisiekite su mumis adresu support@espres.so

Espresso Vienerių metų ribotos garantijos sąlygos

Espreso ekranų vienerių metų ribota garantija yra savanoriška gamintojo garantija. Jame numatytos teisės atskirtos nuo vartotojų teisės nustatytų teisių. Espreso ekranų garantijos privalumai papildo, o ne vietoj jų, suteikia vartotojų teisės aktuose numatytas teises, ir tai neatmeta, neriboja ar nesustabdo pirkėjo teisių, kylančių iš vartotojų teisės. Vartotojai turi teisę pasirinkti, ar reikalauti, kad paslauga būtų teikiama pagal espreso ekranų garantiją, ar pagal vartotojų teisės aktus. 

 

Atkreipkite dėmesį: espreso ekranų vienerių metų ribotos garantijos sąlygos netaikomos vartotojų teisės reikalavimams. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vartotojų teisę, kreipkitės į vietinę vartotojų organizaciją.

 

Visoms pretenzijoms, pateiktoms pagal espreso ekranų vienerių metų ribotą garantiją, taikomos šiame garantijos dokumente nurodytos sąlygos.

 

Jūsų espreso ekranų gaminiams (toliau – gaminys) suteikiama VIENERŲ (1) METŲ garantija nuo pirminio mažmeninio pirkimo datos („Garantijos laikotarpis“), kai jie naudojami pagal espreso ekranų vartotojo vadovus. Pagal šią garantiją savo pretenzijas galėsite nukreipti į espreso ekranus net tais atvejais, kai espreso ekranus įsigijote iš trečiosios šalies. Jei garantijos laikotarpiu atsiranda defektas, espreso ekranai savo nuožiūra (1) nemokamai suremontuos gaminį naudodami naujas dalis arba dalis, kurių veikimas ir patikimumas prilygsta naujoms, (2) pakeis gaminį į gaminį, lygiavertis funkcionalumas, sudarytas iš naujų ir (arba) anksčiau naudotų dalių, kurios savo veikimu ir patikimumu yra lygiavertės naujoms arba gavus jūsų sutikimą, gaminio, kuris yra bent funkciškai lygiavertis gaminiui, kurį jis pakeičia, arba (3) grąžinti pradinę pirkimo kainą. Ši garantija netaikoma normaliam sunaudojamų dalių išeikvojimui; nebent gedimas įvyko dėl medžiagų ar gamybos defektų ir dėl žalos, atsiradusios dėl piktnaudžiavimo, nelaimingo atsitikimo, modifikacijų, neleistino remonto ar kitų priežasčių, kurios nėra medžiagų ir gamybos defektai.

Jokie atsakomybės apribojimai šiame garantijos dokumente netaikomi (i) mirčiai arba kūno sužalojimui pagal bet kokius privalomus įstatymus dėl atsakomybės už gaminį; (ii) sukčiavimo arba apgaulingo klaidingo pateikimo; iii) tyčinis nusižengimas arba didelis aplaidumas; iv) arba kaltas pagrindinių sutartinių įsipareigojimų pažeidimas. Reikalavimas atlyginti žalą, pagrįstas didelių sutartinių įsipareigojimų pažeidimu arba dideliu aplaidumu, apsiriboja numatoma žala, būdinga atitinkamai pardavimo sutarčiai.     

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, susisiekite adresu support@espres.so. Norint patvirtinti tinkamumą, gali reikėti pirkimo įrodymo.

Svarbus paslaugų apribojimas

Espresso Displays teiks garantinį aptarnavimą viena ar keliomis iš šių parinkčių:

Pašto siuntimo paslauga. Espresso Display padengs siuntimo išlaidas, jei pretenzija dėl garantijos bus pateikta per 180 dienų nuo pirkimo, kai espreso ekranai atsiųs iš anksto apmokėtą etiketę, kad galėtumėte išsiųsti savo gaminį į espreso ekranų sandėlį. Espresso Displays mokės už siuntimą į jūsų vietą ir iš jo, jei bus laikomasi instrukcijų dėl gaminio pakavimo ir siuntimo būdo. Jei pretenzija dėl garantijos pateikiama praėjus 180 dienų nuo pirkimo, klientas turi teisę apmokėti siuntimo išlaidas.

 

Paslauga, kai espreso ekranai nereikalauja grąžinti pakeisto gaminio ar dalies. Espresso Displays jums nemokamai atsiųs pakaitinį gaminį ar dalį kartu su montavimo instrukcijomis, jei taikoma, ir bet kokiais pakeisto gaminio ar dalies išmetimo reikalavimais.

 

Aptarnavimo parinktys, dalių prieinamumas ir atsako laikas gali skirtis priklausomai nuo šalies. Jei jums reikia techninės priežiūros šalyje, kurioje espreso ekranuose nėra įgalioto espreso ekranų paslaugų teikėjo, aptarnavimo galimybės gali būti apribotos. Jei toje šalyje espreso ekranų gaminiui tam tikra aptarnavimo parinktis neprieinama, espreso ekranai arba jų agentai praneš jums apie bet kokius papildomus pristatymo ir tvarkymo mokesčius, kurie gali būti taikomi prieš suteikdami paslaugą.

 

Jei kuri nors sąlyga laikoma neteisėta arba neįgyvendinama, jai netaikoma ši garantija ir tai neturi įtakos likusių sąlygų teisėtumui ar vykdytinumui.

 

Šią garantiją reglamentuoja ir aiškinama šalies, kurioje buvo pirktas produktas, įstatymai.

 

Australijos vartotojai: šioje garantijoje aprašytos teisės papildo įstatymuose numatytas teises, kurias galite turėti pagal 2010 m. Konkurencijos ir vartotojų įstatymą ir kitus taikomus Australijos vartotojų apsaugos įstatymus ir reglamentus. Mūsų prekėms suteikiamos garantijos, kurių negalima atmesti pagal Australijos vartotojų įstatymą. Turite teisę į pakeitimą arba grąžinimą už didelį gedimą ir kompensaciją už bet kokius kitus pagrįstai numatytus nuostolius ar žalą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad prekės būtų pataisytos arba pakeistos, jei prekės nėra priimtinos kokybės ir gedimas nėra didelis gedimas. Prekės, pateiktos remontuoti, gali būti pakeistos atnaujintomis tos pačios rūšies prekėmis, o ne taisytomis. Atnaujintos dalys gali būti naudojamos prekėms taisyti.

 

Kanados vartotojai: Kvebeko gyventojams taikomi tos provincijos vartotojų apsaugos teisės aktai.

 

Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojai: jei gaminys yra su trūkumais, vartotojai, be bet kokių kitų teisių, kurias jie gali turėti pagal vartotojų teisę JK ir Airijoje, gali pasinaudoti teisėmis, nurodytomis: Airijoje įsigytiems produktams: pardavimas 1893 m. Prekių įstatymas (ypač 12, 13, 14 ir 15 skirsniai), 1980 m. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo įstatymas ir 2003 m. Europos Bendrijų (tam tikri vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų aspektai) reglamentai (SI Nr. 11/2003); JK įsigytiems produktams: 1979 m. Prekių pardavimo įstatymas (ypač 12 skirsnis), 1982 m. prekių tiekimo ir paslaugų įstatymas (ypač 2 skirsnis) ir 2002 m. Prekių pardavimo ir tiekimo vartotojams taisyklės.

  

Kada prasideda mano gaminio garantija ir ar man reikia pirkimo įrodymo?

Jūsų vienerių (1) metų gaminio garantija dėl defektų prasideda nuo pristatymo datos. Jums reikės pirkimo dokumento.

 

Kad galėtumėte gauti garantinį aptarnavimą, per garantinį laikotarpį turite pranešti espresso, kai tik sužinosite apie defektą adresu support@espres.so.

Ribotos garantijos sąlygos

„Espresso“ („Espresso Displays Pty Ltd“) garantuoja, kad jūsų įsigytuose espreso kavos gaminiuose ir espreso prieduose, normaliai naudojant, nebus medžiagų ir gamybos defektų vienerius (1) metus nuo pristatymo datos. (Pristatymo data laikoma data, kurią mūsų pristatymo tarnyba užregistravo jūsų espreso kavos pristatymą pagal pristatymo sekimą, o ne bet kokią kitą datą.)

 

Espresso suteikia jums šią ribotą garantiją tik tuo atveju, jei įsigijote produktą iš espresso per espresso svetainę (espres.so ir antrines svetaines).

 

Gynimo priemonės

Jei per garantinį laikotarpį atsiranda espreso kavos gaminio defektas, taip pat per tą patį garantinį laikotarpį turite susisiekti su espreso kavos klientų aptarnavimo komanda ir pateikti RMA užklausą pagal garantiją.

Jei „espresso“ patvirtina jūsų RMA užklausos galiojimą pagal garantiją, „espresso“ sutinka su vienu iš jų;

 •     pakeisti gaminį nauju arba atnaujintu gaminiu (kai pakaitinis gaminys turi būti identiško modelio arba funkciniu lygiaverčiu), arba
 •     grąžinti visą sumą, kurią sumokėjote už prekę

 

Taip pat, kaip dalį mūsų pažado parduoti tik aukščiausios kokybės produktus;

 

 •     Jei espreso komanda sutinka aptarnauti jūsų gaminį pagal garantiją, brokuotų produktų siuntimo išlaidas padengs espreso kava. Tai reiškia, kad jei espresso priima jūsų gaminį, kad jis būtų aptarnaujamas pagal garantiją, tada;
 •     Keitimo atveju – jums nereikės mokėti arba jums bus kompensuoti jokie siuntimo mokesčiai, arba
 •     Pinigų grąžinimo atveju – jums bus grąžinti siuntimo mokesčiai

 

Bet kuriam (-iems) gaminiui (-iams), kurie buvo pakeisti pagal šią garantijos politiką, garantija galioja (1) metams nuo pristatymo datos. (Pristatymo data laikoma data, kurią mūsų pristatymo tarnyba užregistravo, kai jums pristatomas pakeistas įrenginys pagal pristatymo stebėjimą.)

 

Kaip gauti garantinį aptarnavimą

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, taip pat per tą patį garantinį laikotarpį turite susisiekti su espreso kavos klientų patirties ekspertais ir pateikti RMA užklausą dėl garantijos.

Kai mūsų klientų aptarnavimo komanda priims jūsų RMA užklausą, jums bus pateikta išsami informacija su RMA patvirtinimu. Tai suteiks išsamios informacijos apie vietą, kur turėtų būti išsiųsta grąžinta prekė. Jei negavote šios patvirtinimo informacijos, jūs neturite teisės grąžinti produktų į espreso kavą. espresso pasilieka teisę neapdoroti produktų, siunčiamų į espreso kavą be espreso RMA patvirtinimo.

 Norėdami užpildyti RMA, turėsite:

 

 •     Išsiųskite gaminius atgal per vieną savaitę nuo garantijos RMA patvirtinimo detalių pateikimo. Tai turėtų patvirtinti pašto tarnybos laiko žyma ant pakuotės ir (arba) siuntimo sąskaita. espresso pasilieka teisę nepriimti grąžinamų prekių, kurios grąžinamos ne nurodytu laikotarpiu.
 •     Saugiai supakuokite prekę (-es) gabenimui, kad išvengtumėte žalos transportavimo metu. Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje arba pakuotėje, užtikrinančioje vienodą apsaugos lygį, espreso nurodytu adresu. espresso pasilieka teisę nepriimti grąžinamų siuntų, kurios buvo sugadintos siuntimo metu, nes buvo netinkamai supakuotos siuntimui.
 •     Kartu su grąžinamu produktu turi būti pateiktas RMA numeris ir dokumentai.
 •     Išsiųskite prekę naudodami stebėjimo paslaugą. Turite pateikti šį espreso stebėjimo numerį kaip RMA galiojimo dalį. espresso pasilieka teisę nepriimti grąžinimų, kurie išsiųsti be teisingo ir galiojančio sekimo numerio. Atkreipkite dėmesį, kad jūs prisiimate riziką prarasti arba sugadinti grąžintą (-us) produktą (-ius), gabenant atgal į espreso kavą.

Kai jūsų grąžinimas laikomas garantiniu pakeitimu, jei reikia, klientas nedelsdamas pateikia pinigų grąžinimo užklausas. Lėšos bus grąžintos kaip kreditas maždaug per 5–10 darbo dienų, priklausomai nuo banko.

Taip pat atkreipkite dėmesį:

Espresso taip pat gali reikalauti, kad prieš suteikdami garantinį aptarnavimą parodytumėte pirkimo įrodymą ir atsakytumėte į tam tikrus klausimus apie gaminio naudojimą.

 

Tikėtina, kad atliekant garantinį aptarnavimą iš espreso kavos gaminių bus pašalinti tokie duomenys kaip suasmenintas profilis. espresso nebus atsakinga už tokius nuostolius.

 

espresso pasilieka teisę patikrinti ir surūšiuoti prekes, grąžintas pagal garantiją, prieš išduodant pakeitimą arba grąžinant pinigus. Tai patvirtina tai;

 •     Espreso komanda gavo teisingą ir galiojantį sekimo numerį,
 •     Prekes espreso komanda gavo tinkamu laiku ir
 •     Prekė buvo tinkamai supakuota ir gabenant nebuvo sugadinta
 •     Prekė iš tikrųjų kenčia nuo problemų, todėl galima pareikšti pretenzijas dėl šios garantijos

 

Išimtys ir apribojimai

Atkreipkite dėmesį, kad ši garantija taikoma tik espreso kavos gaminiams ir priedams, kurie pažymėti „espresso“ prekės pavadinimu arba logotipu.

 

espresso negarantuoja, kad gaminys veiks nepertraukiamai arba be klaidų. Dėl šios priežasties ši garantija netaikoma programinei įrangai, įdėtai į bet kurį espreso gaminį, ir susijusioms paslaugoms, kurias teikia espresso.

 

Ši garantija taikoma tik pirminiam produkto, kuris buvo įsigytas espreso svetainėje (espres.so ir antrinėse svetainėse), pirkėjui.

 

Neribojant to, kas išdėstyta pirmiau, ši garantija netaikoma:

 

 •     naudoti su ne espreso priedais, tokiais kaip laidai ir laikymo dėklai;
 •     normalus gaminio susidėvėjimas arba senėjimas, pvz., įbrėžimai, įlenkimai, įbrėžimai, taip pat dalių atsipalaidavimas ir susidėvėjimas laikui bėgant;
 •     defektai ar žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, nelaimingo atsitikimo, pakeitimo, neįprasto streso, modifikavimo, netinkamo ar neteisėto remonto, netinkamo saugojimo arba į gaminį atsisiųstų trečiųjų šalių programų;
 •     žalą, padarytą naudojant produktus ne pagal leistiną ar ne pagal paskirtį, aprašytą espresso pateiktose instrukcijose;
 •     gaminio programinės aparatinės įrangos ar programinės įrangos modifikacijos, kurias oficialiai atliko bet kuris kitas asmuo, išskyrus espreso kavą;
 •     su netinkama įtampa, maitinimo šaltiniu ar baterijomis.
 •     Pažeidimai dėl per didelės drėgmės

 

Atkreipkite dėmesį, kad espresso pasilieka teisę išjungti gaminius, jei įtariama sukčiavimo, padirbto naudojimo, vagystės ar praradimo gabenimo metu.

 

espresso neatsako už žalą ar sužalojimus, atsiradusius nesilaikant su gaminio naudojimu susijusių instrukcijų.

 

Žalos apribojimas

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia taikomi įstatymai, espresso nėra atsakinga už jokius atsitiktinius, netiesioginius, specialius ar pasekminius nuostolius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prarastą pelną, pajamas ar duomenis, atsiradusius dėl bet kokio tiesioginės ar numanomos garantijos arba garantijos pažeidimo. arba pagal bet kurią kitą teisinę teoriją, net jei espreso kavoje buvo pranešta apie tokios žalos galimybę.

  

Reglamentuojantys teisės aktai

Šiai ribotai garantijai taikomi Naujojo Pietų Velso valstijos, Australijos įstatymai, neįgyvendinant jokių įstatymų kolizijos principų, kurie gali numatyti kitos jurisdikcijos teisės taikymą. Jei vartotojas pareiškia bet kokias pretenzijas, kylančias dėl šios ribotos garantijos, šalys susitaria, kad vienintelė ir išimtinė jurisdikcija yra valstijos ir federaliniai teismai, esantys Sidnėjuje, Naujajame Pietų Velse.

 

Atšaukti mano užsakymą

Jei jums reikia atšaukti užsakymą, kuo greičiau susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda support@espres.so ir mes padarysime viską, kad atšauktume užsakymą.

 

Jei jūsų užsakymas jau buvo apdorotas, siuntimo sustabdyti negalime.

 

Susisiekimas su espresso

Norime padėti jums išnaudoti visas espreso kavos gaminių ir paslaugų galimybes. Jei turite klausimų dėl šios prekės garantijos, susisiekite su mumis support@espres.so