Czech

Reklamační řád

Neakceptujeme vrácení nebo výměnu, pokud není zakoupená položka vadná. Pokud obdržíte vadnou položku nebo máte problém se zařízením, okamžitě nás kontaktujte na adrese support@espres.so. Pokud máte jiné obavy, kontaktujte nás do 5 dnů od doručení produktu. 

 

Po obdržení vráceného produktu jej plně prověříme a v přiměřené lhůtě vám e-mailem sdělíme, zda máte v důsledku vady nárok na vrácení peněz nebo výměnu. Pokud máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz, vyměníme produkt nebo vrátíme kupní cenu původním způsobem platby.

 

Na espresso se vztahuje naše 12měsíční záruka.

 

Pokud produkt není funkční v záruční době, a to z důvodu přiměřeného používání a opotřebení, má zákazník nárok na výměnu nebo vrácení peněz.

Vezměte prosím na vědomí následující záruční podmínky níže.

 

Záruční politika

V espressu jsme hrdí na dobrý design, dobrou kvalitu, snadné použití a potěšíme vás tím, jak neuvěřitelně tenký je displej. Vaše štěstí je proto naším prvořadým cílem a chceme, abyste měli skvělý zážitek. U jakéhokoli výrobního procesu se však čas od času něco pokazí a my se chceme ujistit, že jej vyměníme, jakmile to bude možné, nebo problém opravíme. 

 

Záruka bude pokryta globálně pro každého uživatele espressa.

 

Proto, pokud máte problém s jedním z displejů nebo příslušenstvím, kontaktujte nás co nejdříve na support@espres.so

 

Podmínky roční omezené záruky na espresso

Jednoletá omezená záruka na espresso displeje je dobrovolná záruka výrobce. Poskytuje práva odlišná od práv poskytovaných spotřebitelským právem. Záruční výhody espresso Displays jako takové doplňují a nikoli namísto práv stanovených spotřebitelským právem a nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujícího vyplývající ze spotřebitelského práva. Spotřebitelé mají právo vybrat si, zda budou nárokovat službu v rámci záruky espresso Displays nebo podle svých práv spotřebitelského práva. 

 

Vezměte prosím na vědomí: Podmínky jednoleté omezené záruky na espresso displeje se nevztahují na spotřebitelské právní nároky. Další informace o spotřebitelském právu vám poskytne místní spotřebitelská organizace.

 

Všechny nároky vznesené v rámci jednoleté omezené záruky na espresso displeje se budou řídit podmínkami uvedenými v tomto záručním dokumentu.

 

Na vaše produkty espresso Displays („Produkt“) se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data původního maloobchodního nákupu („Záruční doba“), pokud jsou používány v souladu s uživatelskými příručkami espresso Displays. V rámci této záruky budete moci uplatnit své nároky na espresso displeje i v situacích, kdy jste produkt espresso displeje zakoupili od třetí strany. Pokud se během záruční doby objeví závada, espresso Displays podle svého uvážení (1) opraví produkt bezplatně za použití nových dílů nebo dílů, které jsou ekvivalentní novým z hlediska výkonu a spolehlivosti, (2) vymění produkt za produkt s ekvivalentní funkčnost vytvořená z nových a/nebo dříve použitých dílů, které jsou ekvivalentní novým z hlediska výkonu a spolehlivosti, nebo s vaším souhlasem produktu, který je alespoň funkčně ekvivalentní produktu, který nahrazuje, nebo (3) vrátit původní kupní cenu. Tato záruka vylučuje běžné vyčerpání spotřebních dílů; ledaže by k poruše došlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování a poškození způsobeného zneužitím, nehodou, úpravami, neoprávněnými opravami nebo jinými příčinami, které nejsou vadami materiálu a zpracování.

 

Jakákoli omezení odpovědnosti v tomto záručním dokumentu se nevztahují na (i) smrt nebo zranění osob podle jakéhokoli povinného zákona o odpovědnosti za výrobek; (ii) podvod nebo podvodné uvedení v omyl; (iii) úmyslné pochybení nebo hrubá nedbalost; (iv) nebo zaviněné porušení hlavních smluvních závazků. Nárok na náhradu škody na základě porušení hlavních smluvních povinností nebo hrubé nedbalosti bude omezen na předvídatelné škody typické pro příslušnou kupní smlouvu.     

Chcete-li získat záruční servis, kontaktujte support@espres.so. K ověření způsobilosti může být vyžadován doklad o koupi.

 

Důležité omezení pro službu

 

Espresso Displays bude poskytovat záruční servis prostřednictvím jedné nebo více z následujících možností:

Poštovní služba. Espresso Display pokryje náklady na dopravu, pokud bude záruční reklamace uplatněna do 180 dnů od nákupu, kdy espresso Displays zašle předplacený štítek, abyste mohli odeslat svůj produkt do skladu espresso Displays. espresso Displays zaplatí za dopravu do az vašeho umístění, pokud budou dodrženy pokyny týkající se způsobu balení a přepravy produktu. Pokud je reklamace uplatněna po 180 dnech od nákupu, má zákazník nárok na úhradu nákladů na dopravu.

 

Servis, kde espresso displeje nevyžadují vrácení vyměněného produktu nebo jeho části. Společnost espresso Displays vám bezplatně zašle náhradní produkt nebo část spolu s pokyny k instalaci, je-li to relevantní, a požadavky na likvidaci vyměněného produktu nebo části.

 

Možnosti servisu, dostupnost dílů a doba odezvy se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pokud požadujete servis v zemi, kde espresso Displays nemá autorizovaného poskytovatele servisu espresso Displays, mohou být možnosti servisu omezené. Pokud daná možnost služby není pro produkt espresso Displays v takové zemi dostupná, společnost espresso Displays nebo její zástupci vás budou před poskytnutím služby informovat o jakýchkoli dodatečných poplatcích za dopravu a manipulaci, které mohou být účtovány.

 

Pokud bude jakákoli podmínka považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, bude od této záruky oddělena a zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek nebude ovlivněna.

 

Tato záruka se řídí a vykládá podle zákonů země, ve které byl produkt zakoupen.

 

Australští spotřebitelé: Práva popsaná v této záruce doplňují zákonná práva, na která můžete mít nárok podle zákona o hospodářské soutěži a spotřebiteli z roku 2010 a dalších příslušných australských zákonů a předpisů na ochranu spotřebitele. Na naše zboží se vztahují záruky, které nelze vyloučit podle australského spotřebitelského zákona. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz v případě závažného selhání a na náhradu jakékoli jiné rozumně předvídatelné ztráty nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a porucha nepředstavuje závažnou poruchu. Zboží předložené k opravě může být nahrazeno repasovaným zbožím stejného typu, než aby bylo opraveno. K opravě zboží mohou být použity repasované díly.

 

Kanadští spotřebitelé: Obyvatelé Quebecu se řídí legislativou na ochranu spotřebitele dané provincie.

 

Spotřebitelé ve Spojeném království a Irsku: Pokud je produkt vadný, mohou spotřebitelé kromě jakýchkoli dalších práv, která mohou mít podle spotřebitelského práva ve Spojeném království a Irsku, využít práva obsažená v: pro produkty zakoupené v Irsku: Prodej Zákon o zboží, 1893 (zejména § 12, 13, 14 a 15), zákon o prodeji zboží a poskytování služeb z roku 1980 a nařízení Evropských společenství (určité aspekty prodeje spotřebního zboží a souvisejících záruk) z roku 2003 (SI č. 11/2003); pro produkty zakoupené ve Spojeném království: zákon o prodeji zboží z roku 1979 (zejména oddíl 12), zákon o dodávkách zboží a služeb z roku 1982 (zejména oddíl 2) a nařízení o prodeji a dodávkách zboží spotřebitelům z roku 2002.

 

 

Kdy mi začíná záruka na produkt a potřebuji doklad o koupi?

Vaše jednoletá (1) záruka na produkt na vady začíná dnem dodání. Budete potřebovat doklad o koupi.

 

Abyste měli nárok na záruční servis, musíte v záruční době oznámit espresso, jakmile se o závadě dozvíte na support@espres.so.

 

Podmínky omezené záruky

Společnost Espresso (Espresso Displays Pty Ltd) zaručuje, že vámi zakoupené produkty pro espresso a značkové příslušenství pro espresso budou bez vad materiálu a zpracování při běžném používání po dobu jednoho (1) roku od data dodání. (Za datum doručení se považuje datum, které naše doručovací služba zaznamenala dodání vašeho produktu espresso podle sledování doručení, nikoli jiné datum.)

 

Společnost espresso vám tuto omezenou záruku poskytuje pouze v případě, že jste produkt zakoupili od společnosti espresso prostřednictvím webové stránky společnosti espresso (espres.so a podřízené webové stránky).

 

Léky

Vyskytne-li se závada na vašem espresso produktu během záruční doby, musíte kontaktovat tým zákaznických služeb pro espresso s požadavkem RMA v rámci záruky, a to také ve stejné záruční době.

 

Pokud espresso akceptuje platnost vašeho požadavku RMA v rámci záruky, espresso souhlasí s oběma;

 

 •     vyměňte výrobek za nový nebo repasovaný (přičemž náhradní výrobek má stejný model nebo funkční ekvivalent), nebo
 •     vrátit celou částku, kterou jste za produkt zaplatili

 

Také jako součást našeho slibu prodávat pouze produkty nejvyšší kvality;

 

 •     Pokud tým espressa souhlasí s opravou vašeho produktu v rámci záruky, náklady na odeslání vadných produktů budou hrazeny espressem. To znamená, že pokud espresso přijme váš produkt k servisu v rámci záruky, pak;
 •     V případě výměny – nebudete muset platit nebo vám budou vráceny žádné poplatky za dopravu, popř
 •     V případě vrácení peněz – budou vám vráceny poplatky za dopravu

 

Na všechny produkty, které byly vyměněny v rámci této záruční politiky, se vztahuje záruka po dobu (1) roku od data dodání. (Datum doručení je považováno za datum, které naše doručovací služba zaznamenala, že vám doručí vaši vyměněnou jednotku, podle sledování doručení.)

 

Jak získat záruční servis

Chcete-li získat záruční servis, musíte se obrátit na espresso Customer Experience Experts s požadavkem RMA v rámci záruky, také ve stejné záruční době.

Jakmile náš tým zákaznických služeb přijme váš požadavek RMA, obdržíte podrobnosti s potvrzením RMA. Tím získáte podrobnosti o místě, kam má být vrácená položka zaslána. Pokud jste tyto potvrzovací údaje neobdrželi, nejste oprávněni vracet produkty do espressa. espresso si vyhrazuje právo nezpracovávat produkty zaslané do espressa bez potvrzení espressa RMA.

 

K dokončení RMA budete muset:

 

 •     Odešlete produkty zpět do jednoho týdne od obdržení podrobností potvrzení o záruce RMA. To by mělo být potvrzeno časovým razítkem na balíku od poštovní služby a / nebo fakturou za přepravu. espresso si vyhrazuje právo nepřijmout vratky, které jsou odeslány zpět mimo tento časový rámec.
 •     Zabalte položku(y) bezpečně pro přepravu, abyste zabránili poškození během přepravy. Položky by měly být vráceny buď v původním obalu, nebo v obalu poskytujícím stejný stupeň ochrany na adresu uvedenou společností espresso. Společnost espresso si vyhrazuje právo nepřijmout vrácené zboží poškozené během poštovného v důsledku nesprávného zabalení pro přepravu.
 •     Spolu s vráceným produktem musí být přiloženo číslo RMA a dokumentace.
 •     Odešlete položku pomocí služby poskytující sledování. Toto sledovací číslo musíte poskytnout espressu jako součást platnosti RMA. espresso si vyhrazuje právo nepřijmout vratky, které jsou zaslány bez správného a platného sledovacího čísla. Vezměte prosím na vědomí, že přebíráte riziko ztráty nebo poškození vráceného produktu (produktů) během přepravy zpět do espressa.

 

Jakmile je vaše vrácení považováno za záruční výměnu, v případě potřeby zákazníkovi okamžitě předáme žádost o vrácení peněz. Vrácení peněz jako kredit se vám zobrazí přibližně za 5–10 pracovních dnů v závislosti na vaší bance.

 

Upozorňujeme také:

 

espresso může také vyžadovat, abyste před poskytnutím záručního servisu ukázali doklad o nákupu a odpověděli na určité otázky týkající se vašeho používání produktu.

 

Je pravděpodobné, že data, jako je váš personalizovaný profil, budou z espresso produktů během záručního servisu odstraněna. espresso nenese odpovědnost za žádnou takovou ztrátu.

 

espresso si vyhrazuje právo zkontrolovat a roztřídit položky vrácené v rámci záruky před vydáním výměny nebo vrácení peněz. Toto je ověřit, že;

 •     Tým espressa obdržel správné a platné sledovací číslo,
 •     Položky byly obdrženy týmem espressa ve správném časovém rámci a
 •     Zboží bylo správně zabaleno a při přepravě nebylo poškozeno
 •     Položka skutečně trpí problémem, což umožňuje reklamaci této záruky

 

Výjimky a omezení

Upozorňujeme, že tato záruka se vztahuje pouze na produkty a příslušenství vyrobené společností espresso, které jsou označeny obchodním názvem nebo logem „espresso“.

 

espresso nezaručuje, že provoz výrobku bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Z tohoto důvodu se tato záruka nevztahuje na software zabudovaný do jakéhokoli espresso produktu a související služby poskytované espressem.

 

Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího produktu, který byl zakoupen na webových stránkách espressa (espres.so a podstránky).

 

Bez omezení výše uvedeného se tato záruka nevztahuje na následující:

 

 •     použití s ​​neespresso příslušenstvím, jako jsou kabely a úložná pouzdra;
 •     běžné opotřebení nebo stárnutí produktu, jako jsou škrábance, promáčkliny, oděrky, plus uvolňování a opotřebení dílů v průběhu času;
 •     vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním, nehodou, změnou, neobvyklým namáháním, úpravou, nesprávnou nebo neoprávněnou opravou, nesprávným skladováním nebo aplikacemi třetích stran staženými do produktu;
 •     škody způsobené používáním produktů mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané v pokynech poskytnutých espressem;
 •     úpravy firmwaru nebo softwaru produktu kýmkoli jiným než oficiálně espresso;
 •     s nesprávným napětím, napájecím zdrojem nebo bateriemi.
 •     Poškození v důsledku nadměrné vlhkosti

 

Vezměte prosím na vědomí, že espresso si vyhrazuje právo deaktivovat produkty v případech podezření na podvod, padělané použití, krádež nebo ztrátu během přepravy.

 

espresso nenese odpovědnost za škody nebo zranění vzniklé nedodržením pokynů souvisejících s používáním produktu.

 

Omezení škod

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony nenese espresso odpovědnost za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale bez omezení na ztrátu zisku, výnosů nebo dat, vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo stavu nebo podle jakékoli jiné právní teorie, i když bylo espresso upozorněno na možnost takových škod.

 

 

Rozhodné právo

Tato omezená záruka se bude řídit zákony státu Nový Jižní Wales, Austrálie, aniž by se uplatňoval jakýkoli konflikt právních zásad, které mohou zajistit aplikaci práva jiné jurisdikce. V případě, že spotřebitel vznese jakékoli nároky vyplývající z této omezené záruky, strany souhlasí s tím, že jedinou a výlučnou jurisdikcí budou státní a federální soudy se sídlem v Sydney, Nový Jižní Wales.

 

Zrušit moji objednávku

Pokud potřebujete zrušit svou objednávku, kontaktujte co nejdříve náš tým zákaznické podpory na adrese support@espres.so a my uděláme vše pro to, abychom vaši objednávku zrušili.

 

Pokud již byla vaše objednávka zpracována, nemůžeme zásilku zastavit.

  

Kontaktování espressa

Chceme vám pomoci co nejlépe využít produkty a služby espressa. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této záruky na produkt, kontaktujte nás na adrese support@espres.so