Swedish

SEKRETESS MEDDELANDE

Senast uppdaterad 1 september 2021

Tack för att du valde att vara en del av vårt community på Espresso Displays Pty Ltd och gör affärer som espresso (” espresso “, ” vi “, ” oss ” eller ” vår “). Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om detta sekretessmeddelande eller vår praxis med avseende på din personliga information, vänligen kontakta oss på support@espres.so.

Detta sekretessmeddelande beskriver hur vi kan använda din information om du:

Besök vår hemsida på https://espres.so

Engagera oss på andra relaterade sätt – inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang

I detta sekretessmeddelande, om vi hänvisar till:

Webbplats “, vi hänvisar till vår webbplats som refererar till eller länkar till denna policy

Tjänster ” syftar vi på vår webbplats och andra relaterade tjänster, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang

Syftet med detta integritetsmeddelande är att förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart.

Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant, eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen som vi samlar in.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?
 4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?
 5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

  

 1. HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?
 2. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?
 3. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
 4. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 5. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
 6. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER
 7. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?
 8. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
 9. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
 10. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?
 11. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN? Personlig information som du lämnar till oss

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på webbplatsen, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och webbplatsen, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

Personlig information som tillhandahålls av dig. Vi samlar in namn; telefonnummer; mejladresser; postadresser; faktureringsadresser; och annan liknande information.

Betalningsdata. Vi kan samla in data som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör köp, såsom ditt betalningsinstrumentnummer (som ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsdata lagras av Stripe, AfterPay, Cin7, Sezzle, PayPal och Klarna. Du kan hitta länk(ar) till deras integritetsmeddelande här: https://stripe.com/en-au/privacy , https://www.afterpay.com/en-AU/privacy-policy , https://www. cin7.com/privacy-policy/ , https://legal.sezzle.com/privacy , https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/privacy-full och https://www.klarna .com/international/privacy-policy/ .

Inloggningsdata för sociala medier. Vi kan ge dig möjligheten att registrera dig hos oss med hjälp av dina befintliga kontouppgifter för sociala medier, som ditt Facebook-, Twitter- eller andra sociala mediekonto. Om du väljer att

        

registrerar oss på detta sätt kommer vi att samla in informationen som beskrivs i avsnittet ” HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR? ” nedan.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kort sagt: Viss information – såsom din Internet Protocol (IP)-adress och/eller webbläsare och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats, och för våra interna analyser och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker. Informationen vi samlar in inkluderar:

Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (såsom datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar såsom vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade “kraschdumpar”) och hårdvaruinställningar).

Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell Internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfiguration information.

Platsdata. Vi samlar in platsdata såsom information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Till exempel kan vi använda GPS och andra tekniker

 

för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort det kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

 1. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål som baseras på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt kontrakt med dig, efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för en mängd olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunderna vi förlitar oss på bredvid varje ändamål som anges nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

För att underlätta kontoskapande och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto hos oss till ett tredjepartskonto (som ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi informationen du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta kontoskapandet och inloggningsprocessen för utförandet av kontrakt. Se avsnittet nedan med rubriken ” HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR? ” för ytterligare information.

Att lägga upp vittnesmål. Vi publicerar vittnesmål på vår webbplats som kan innehålla personlig information. Innan vi lägger upp ett vittnesmål kommer vi att inhämta ditt samtycke till att använda ditt namn och innehållet i vittnesmålet. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt omdöme, vänligen kontakta oss på support@espres.so och se till att inkludera ditt namn, din vittnesbörd och kontaktinformation.

Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår webbplats.

För att möjliggöra kommunikation från användare till användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare med varje användares samtycke.

För att hantera användarkonton. Vi kan komma att använda din information i syfte att hantera vårt konto och hålla det i fungerande skick.

För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, tjänst- och nyfunktionsinformation och/eller information om ändringar av våra villkor,

 

villkor och policyer.

För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats säker och säker (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande).

För att upprätthålla våra villkor och policyer för affärsändamål, för att följa juridiska och regulatoriska krav eller i samband med vårt kontrakt.

För att svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada. Om vi ​​får en stämningsansökan eller annan juridisk begäran kan vi behöva inspektera uppgifterna vi har för att avgöra hur vi ska svara.

Fullfölj och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs via webbplatsen.

Administrera prisdragningar och tävlingar. Vi kan använda din information för att administrera prisdragningar och tävlingar när du väljer att delta i våra tävlingar.

Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

Att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.

För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig. Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartners kan använda den personliga information du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel, när vi uttrycker ett intresse för att få information om oss eller vår webbplats, prenumererar på marknadsföring eller på annat sätt kontaktar oss, kommer vi att samla in personlig information från dig. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se ” VILKA ÄR DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER? ” nedan).

Leverera riktad reklam till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa personligt anpassat innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsytt för dina intressen och/eller plats och för att mäta dess effektivitet.

För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår webbplats, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan komma att använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte associeras med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information.

SMS marknadsföring

 1. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan komma att behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:

Samtycke: Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.

Berättigade intressen: Vi kan komma att behandla dina uppgifter när det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

Utförande av ett kontrakt: När vi har ingått ett avtal med dig kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.

Rättsliga skyldigheter: Vi kan avslöja din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga framställningar, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning ( inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).

Vitala intressen: Vi kan lämna dina uppgifter där vi tror att det är nödvändigt att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder när det gäller eventuella överträdelser av vår politik, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot säkerheten för någon person och olaglig verksamhet, eller som bevis på rättstvister som vi är inblandade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer:

Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredje part. Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och kräver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Exempel inkluderar: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på webbplatsen, vilket gör det möjligt för dem att samla in data å våra vägnar om hur du interagerar med vår webbplats över tid. Detta

informationen kan användas för att, bland annat, analysera och spåra data bestämma populariteten för vissa innehåll, sidor eller funktioner och bättre förstå online-aktivitet. Om inte beskrivs i detta tillkännagivande, delar vi inte, sälja, hyra ut eller byta någon av din information med tredje part för deras marknadsföringssyfte. Vi har avtal på plats med våra dataprocessorer, som är utformade för att hjälpa till att skydda din personliga information. Det innebär att de inte kan göra något med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela din personliga information med någon organisation bortsett från oss. De förbinder också för att skydda data som de innehar för vår räkning och att behålla den under perioden vi instruera.

 1. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?

Kort sagt: Vi delar endast information med följande kategorier av tredje parter.

Vi delar och avslöjar endast din information med följande kategorier av tredje parter. Om vi ​​har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna i avsnittet nedan med rubriken ” HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? “.

Annonsnätverk

Affiliate Marketing Program Kommunikations- och samarbetsverktyg Dataanalystjänster

Verktyg för ekonomi och redovisning

Betalningsbehandlare

Produktteknik & designverktyg Verktyg för prestandaövervakning Retargeting-plattformar

Försäljnings- och marknadsföringsverktyg

Sociala nätverk

Testverktyg

 

Användarkontoregistrering och autentiseringstjänster

 1. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbsignaler och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

 1. HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?

Kort sagt: Om du väljer att registrera eller logga in på våra tjänster med hjälp av ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

Vår webbplats erbjuder dig möjligheten att registrera och logga in med hjälp av dina tredjepartskontouppgifter för sociala medier (som dina Facebook- eller Twitter-inloggningar). Där du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Profilinformationen vi får kan variera beroende på vilken leverantör av sociala medier som berörs, men kommer ofta att innehålla ditt namn, e-postadress, vänlista, profilbild samt annan information du väljer att offentliggöra på en sådan social medieplattform.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller som på annat sätt görs tydliga för dig på den relevanta webbplatsen. Observera att vi inte kontrollerar, och är inte ansvariga för, annan användning av din personliga information av din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du läser deras sekretessmeddelande för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina sekretessinställningar på deras webbplatser och appar.

 1. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?

Kort sagt: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.

Våra servrar finns i USA. Om du besöker vår webbplats utanför USA, var medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se ” KOMMER DIN INFORMATION DELAS MED NÅGON? ” ovan), i USA, Australien, Nya Zeeland och andra länder.

 

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (Storbritannien) behöver dessa länder inte nödvändigtvis ha dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.

Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler:

Vi har implementerat åtgärder för att skydda dina personuppgifter, bland annat genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföringar av personuppgifter mellan våra koncernbolag och mellan oss och våra tredjepartsleverantörer. Dessa klausuler kräver att alla mottagare skyddar all personlig information som de behandlar som kommer från EES eller Storbritannien i enlighet med europeiska dataskyddslagar och förordningar. Våra standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartstjänsteleverantörer och partners och ytterligare information kan tillhandahållas på begäran.

 1. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

 1. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda

säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från vår webbplats på din egen risk. Du bör endast komma åt webbplatsen i en säker miljö.

 1. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (UK), har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om så är tillämpligt, till uppgifter portabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att motsätta sig behandling av dina personuppgifter. För att göra en sådan begäran, vänligen använd kontaktuppgifter nedan. Vi kommer att överväga och agera på någon begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka, och inte heller kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Om du är bosatt i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på support@espres.so.

Kontoinformation

 

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto,

du kan:

Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller följa tillämpliga juridiska krav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på vår webbplats besök http://www.aboutads.info/choices/ .

Välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på avregistreringslänken i de e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Du kommer då att tas bort från e-postlistan för marknadsföring – men vi kan fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka tjänsterelaterade e-postmeddelanden till dig som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. För att på annat sätt välja bort kan du:

Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna.

 1. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (“DNT”) funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

 1. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information.

 

California Civil Code Section 1798.83, även känd som “Shine The Light”-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi avslöjats till tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på webbplatsen, har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på webbplatsen. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på webbplatsen, men tänk på att uppgifterna kanske inte helt eller helt och hållet tas bort från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).

CCPA-sekretessmeddelande

California Code of Regulations definierar en “resident” som:

(1) varje individ som befinner sig i delstaten Kalifornien för annat än ett tillfälligt eller tillfälligt syfte och (2) varje individ som har hemvist i delstaten Kalifornien som är utanför delstaten Kalifornien för ett tillfälligt eller tillfälligt syfte

Alla andra individer definieras som “icke-bosatta”.

Om denna definition av “bosatt” gäller dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter gällande dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personlig information samlar vi in?

Vi har samlat in följande kategorier av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna:

Kategoriexempel insamlade

 1. Personuppgiftskategorier Namn, kontaktuppgifter, utbildning, anställning,

listas i California Customer anställningshistorik och finansiell information JA

 

A. Identifierare Kontaktuppgifter, såsom riktiga namn, alias, postadress, telefon eller mobiltelefon kontaktnummer, unik personlig identifierare, online-ID, IP-adress, e-postadress och kontonamn JA

Lagar för register

C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt Kalifornien eller federal lag Kön och födelsedatum NEJ
D. Kommersiell information Transaktionsinformation, köphistorik, finansiella detaljer och betalningsinformation NEJ
E. Biometrisk information Fingeravtryck och röstavtryck NEJ
F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet Webbhistorik, sökhistorik, onlinebeteende, intressedata och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser NEJ
G. Geolokaliseringsdata Enhetens plats NEJ
H. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, lukt- eller liknande information Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar skapade i samband med vår affärsverksamhet NEJ
I. Yrkes- eller anställningsrelaterad information Företagskontaktuppgifter för att kunna ge dig våra tjänster på affärsnivå, jobbtitel samt arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du söker ett jobb hos oss NEJ
J. Utbildningsinformation Student register och kataloginformation NEJ
K. Slutsatser från annan personlig information Slutsatser dragna från någon av de insamlade personliga uppgifterna som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om till exempel en individs preferenser och egenskaper NEJ

Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier i fall där du interagerar med oss ​​personligen, online eller via telefon eller post i samband med:

Ta emot hjälp genom våra kundsupportkanaler; Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och

Underlättande i leveransen av våra tjänster och att svara på dina förfrågningar.

Hur använder och delar vi dina personuppgifter?

Espresso Displays Pty Ltd samlar in och delar din personliga information genom:

Inriktningscookies/Marknadsföringscookies

Sociala medier cookies Beacons/Pixels/Tags

Mer information om vår praxis för datainsamling och delning finns i detta sekretessmeddelande .

Du kan kontakta oss via e-post på support@espres.so, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner på

det här dokumentet.

Om du använder en auktoriserad agent för att utöva din rätt att välja bort kan vi avslå en begäran om den auktoriserade agenten inte skickar in bevis på att de har giltigt auktoriserats att agera å dina vägnar.

Kommer din information att delas med någon annan?

Vi kan komma att avslöja din personliga information med våra tjänsteleverantörer i enlighet med ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar informationen för vår räkning.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, såsom för att genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara att “sälja” dina personuppgifter.

Espresso Displays Pty Ltd har avslöjat följande kategorier av personlig information till tredje part för ett affärs- eller kommersiellt syfte under de föregående tolv (12) månaderna:

Kategori B. Personlig information, enligt definitionen i California Customer Records-lagen, såsom ditt namn, kontaktinformation, utbildning, anställning, anställningshistorik och ekonomisk information.

Kategorierna av tredje parter till vilka vi lämnat ut personlig information för ett affärs- eller kommersiellt syfte finns under ” VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED? “.

Espresso Displays Pty Ltd har inte sålt någon personlig information till tredje part i affärs- eller kommersiellt syfte under de föregående tolv (12) månaderna. Espresso Displays Pty Ltd kommer inte att sälja personligt

information i framtiden som tillhör webbplatsens besökare, användare och andra konsumenter.

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter

Rätt att begära radering av uppgifterna – Begäran om radering

Du kan be om radering av dina personuppgifter. Om du ber oss att radera din personliga information kommer vi att respektera din begäran och radera din personliga information, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, såsom (men inte begränsat till) utövandet av en annan konsument av hans eller hennes yttrandefrihet , våra efterlevnadskrav som är ett resultat av en rättslig skyldighet eller annan behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt att bli informerad – Begäran att få veta

Beroende på omständigheterna har du rätt att veta:

huruvida vi samlar in och använder din personliga information;

kategorierna av personlig information som vi samlar in;

de ändamål för vilka den insamlade personinformationen används; om vi säljer din personliga information till tredje part;

kategorierna av personlig information som vi sålt eller avslöjat för affärsändamål;

kategorierna av tredje parter till vilka personuppgifterna såldes eller avslöjades för affärsändamål; och

det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personlig information.

I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som avidentifieras som svar på en konsumentförfrågan eller att omidentifiera individuella uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av en konsuments integritetsrättigheter Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar dina integritetsrättigheter. Verifieringsprocess

 

När vi tar emot din begäran måste vi verifiera din identitet för att fastställa att du är samma person som vi har informationen om i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig att tillhandahålla information så att vi kan matcha den med information som du tidigare har gett oss. Till exempel, beroende på vilken typ av begäran du skickar, kan vi be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan matcha informationen du tillhandahåller med den information som vi redan har registrerat, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex. telefon eller e-post) som du tidigare har gett oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder efter omständigheterna.

Vi kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls i din begäran för att verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran. I den mån det är möjligt kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i verifieringssyfte. Om vi ​​däremot inte kan verifiera din identitet från den information som redan finns hos oss, kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information i syfte att verifiera din identitet och för säkerhets- eller bedrägeriförebyggande syften. Vi kommer att radera sådan ytterligare tillhandahållen information så snart vi avslutat verifieringen av dig.

Andra integritetsrättigheter

du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter

du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta, eller begära att få begränsa behandlingen av uppgifterna

du kan utse en auktoriserad agent för att göra en begäran enligt CCPA å dina vägnar. Vi kan avslå en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis på att de har giltigt auktoriserats att agera å dina vägnar i enlighet med CCPA.

du kan begära att välja bort framtida försäljning av din personliga information till tredje part. Efter att ha tagit emot en begäran om att välja bort, kommer vi att agera på begäran så snart som möjligt, men senast 15 dagar från det datum då begäran skickades.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på support@espres.so, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig.

 1. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat “Reviderat” datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på support@espres.so eller per post till:

Espresso Displays Pty Ltd

91 Reservoir St, Surry Hills NSW 2010, Australien nivå 2

Surry Hills, New South Wales 2010

Australien

 1. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen skicka ett begärandeformulär genom att klicka här .