Polish

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja 1 września 2021 r.

Dziękujemy za przyłączenie się do naszej społeczności w Espresso Displays Pty Ltd, która prowadzi działalność jako espresso („ espresso ”, „ my ”, „ nas ” lub „ nasze ”). Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@espres.so.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystać Twoje dane, jeśli:

Odwiedź naszą stronę internetową https://espres.so

Angażuj się z nami na inne powiązane sposoby ― w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia

W niniejszej informacji o prywatności, jeśli odnosimy się do:

Witryna ” odnosi się do dowolnej naszej witryny internetowej, która zawiera odniesienia lub linki do niniejszej polityki

Usługi ” odnosimy się do naszej Witryny i innych powiązanych usług, w tym sprzedaży, marketingu lub wydarzeń

Celem niniejszej informacji o polityce prywatności jest wyjaśnienie w możliwie najjaśniejszy sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o polityce prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NIKOMU?
 4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?
 5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

  

 1. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE?
 2. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?
 3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 4. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?
 5. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 6. STEROWANIE FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA
 7. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 8. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?
 9. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?
 10. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?
 11. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY? Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się w Serwisie, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, uczestnicząc w działaniach w Serwisie lub w inny sposób kontaktując się z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Witryną, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Zbieramy nazwiska; numery telefoniczne; adresy e-mail; adresy pocztowe; adresy rozliczeniowe; i inne podobne informacje.

Dane dotyczące płatności. Możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia Twojej płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer Twojego instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa powiązany z Twoim instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Stripe, AfterPay, Cin7, Sezzle, PayPal i Klarna. Linki do ich informacji o prywatności można znaleźć tutaj: https://stripe.com/en-au/privacy , https://www.afterpay.com/en-AU/privacy-policy , https://www. cin7.com/privacy-policy/ , https://legal.sezzle.com/privacy , https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/privacy-full i https://www.klarna .com/international/polityka-prywatnosci/ .

Dane logowania do mediów społecznościowych. Możemy zapewnić Ci możliwość zarejestrowania się u nas przy użyciu istniejących danych konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub inne konto w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się

        

rejestrując się w ten sposób, zbierzemy informacje opisane w sekcji „ JAK POSTĘPUJEMY Z TWOIMI LOGINAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI? ” poniżej.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszej Witryny.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Witrynie. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Witryny oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, również zbieramy informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Gromadzone przez nas informacje obejmują:

Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub korzystasz z niej i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwań i innych podejmowanych działań, takich jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awarii”) i ustawienia sprzętu).

Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja.

Dane lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Na przykład możemy korzystać z GPS i innych technologii

 

do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane do celów opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wypełnieniu naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twojej zgodzie.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Witryny wykorzystujemy do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Korzystamy z informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto u nas z kontem strony trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania w celu wykonania kontrakt. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poniżej zatytułowanej „W JAKI SPOSÓB OBCHODZIMY SIĘ Z TWOIMI LOGINAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI? ”.

Aby publikować referencje. W naszej Witrynie publikujemy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem referencji uzyskamy Twoją zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz treści referencji. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoją opinię, skontaktuj się z nami pod adresem support@espres.so i pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, lokalizację opinii oraz informacje kontaktowe.

Poproś o opinię. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszej Witryny.

Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika.

Aby zarządzać kontami użytkowników. Możemy korzystać z informacji dla celów zarządzania nasze konto i utrzymanie go w stanie gotowości do pracy.

Aby przesłać Ci informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach naszych warunków,

 

warunki i zasady.

Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby nasza Witryna była bezpieczna (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).

W celu egzekwowania naszych warunków i zasad w celach biznesowych, w celu przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą umową.

Aby odpowiadać na wnioski prawne i zapobiegać szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak odpowiedzieć.

Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Witryny.

Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.

Dostarczanie i ułatwianie świadczenia usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.

Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby odpowiadać na Twoje zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.

Aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i promocyjne. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, zapisaniem się do marketingu lub w inny sposób kontaktujemy się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie (patrz „ JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI? ” poniżej).

Dostarczaj ukierunkowaną reklamę do Ciebie. Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

Do innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Witryny, produktów, marketingu i Twoich doświadczeń. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i anonimowej, tak aby nie były one kojarzone z indywidualnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych.

Marketing SMS-owy

 1. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NIKOMU?

W skrócie: udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z przepisami, świadczyć usługi, chronić Twoje prawa lub wypełniać zobowiązania biznesowe.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:

Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to uzasadnione w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Wykonanie umowy: Jeżeli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

Obowiązki prawne: możemy ujawnić Twoje dane, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, nakazami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu ( w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami lub jako dowód w spory sądowe, w których jesteśmy zaangażowani.

Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynie, która umożliwi im zbieranie danych w naszym imieniu o sposobie interakcji z naszą Witryną w czasie. Ten

informacje mogą być wykorzystywane między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w niniejszym powiadomieniu, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy żadnych Twoich danych z osobami trzecimi w celach promocyjnych. Zawarliśmy umowy z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi, chyba że poinstruujemy ich, aby to zrobili. Nie będą również udostępniać Twoich danych osobowych żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu i do przechowywania ich przez okres, który zlecamy.

 1. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: udostępniamy informacje tylko następującym kategoriom stron trzecich.

Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane wyłącznie następującym kategoriom stron trzecich. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę i chcesz ją odwołać, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji poniżej zatytułowanej „W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA? ”.

Sieci reklamowe

Programy marketingu afiliacyjnego Narzędzia do komunikacji i współpracy Usługi analizy danych

Narzędzia finansowe i księgowe

Procesory płatności

Narzędzia do inżynierii produktu i projektowania Narzędzia do monitorowania wydajności Platformy retargetingowe

Narzędzia sprzedaży i marketingu

Portale społecznościowe

Narzędzia testowe

 

Usługi rejestracji i uwierzytelniania konta użytkownika

 1. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

 1. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE?

W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować się do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.

Nasza Witryna oferuje możliwość zarejestrowania się i zalogowania przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych stron trzecich (takich jak loginy do Facebooka lub Twittera). Jeśli zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy od Twojego dostawcy mediów społecznościowych określone informacje o Twoim profilu. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często zawierają Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych.

Informacje, które otrzymujemy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o polityce prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych użytkownikowi w odpowiedniej Witrynie internetowej. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne wykorzystanie Twoich danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz jak możesz ustawić swoje preferencje prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

 1. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: możemy przenosić, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój własny.

Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez te strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „ CZY INFORMACJE MUSZĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE KIMKOLWIEK? ” powyżej), w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii i innych krajach.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (Wielka Brytania), to w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy, które są tak kompleksowe, jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i obowiązującym prawem.

Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej:

Wdrożyliśmy środki ochrony Twoich danych osobowych, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami naszej grupy oraz między nami a naszymi zewnętrznymi dostawcami. Klauzule te wymagają od wszystkich odbiorców ochrony wszystkich przetwarzanych przez nich danych osobowych pochodzących z EOG lub Wielkiej Brytanii zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Nasze standardowe klauzule umowne mogą być dostarczone na żądanie. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług i partnerami, a dalsze szczegóły można podać na żądanie.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Gdy nie mamy aktualnej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub anonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.

 1. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę

bezpieczeństwo wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana, że ​​będzie w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze bezpieczeństwo i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszej Witryny odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (Wielka Brytania), masz prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. W dowolnym momencie możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) masz pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu złożenia takiego wniosku prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres support@espres.so.

informacje o koncie

 

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto,

możesz:

Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto oraz informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać we wszelkich dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki użytkowania i/lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszej Witrynie, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/ .

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Następnie zostaniesz usunięty z marketingowej listy e-mailowej — jednak nadal możemy komunikować się z Tobą, na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości e-mail związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, aby odpowiadać na zgłoszenia serwisowe lub w innych w celach niemarketingowych. Aby w inny sposób zrezygnować, możesz:

Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

 1. STEROWANIE FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących działań związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje użytkownika o tym, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 1. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

 

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją). ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taką prośbę, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Serwisie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Serwisie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Serwisie, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Polityka prywatności CCPA

Kalifornijski Kodeks Przepisów definiuje „mieszkańca” jako:

(1) każda osoba fizyczna przebywająca w stanie Kalifornia w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz (2) każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w stanie Kalifornia, która znajduje się poza stanem Kalifornia w celu tymczasowym lub przejściowym

Wszystkie inne osoby są zdefiniowane jako „nierezydenci”.

Jeśli ta definicja „mieszkańca” odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

Zebrane przykłady kategorii

 1. Prywatne informacje Kategorie nazwa, dane kontaktowe, edukacja, zatrudnienie,

wymienione w historii zatrudnienia Klienta w Kalifornii i informacjach finansowych TAK

 

A. Identyfikatory Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta TAK

Statut ewidencji

C. Chronione cechy klasyfikacji zgodnie z prawem Kalifornii lub prawem federalnym Płeć i data urodzenia NIE
D. Informacje handlowe Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach NIE
E. Informacje biometryczne Odciski palców i odciski głosu NIE
F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań i interakcje z naszymi i innymi witrynami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami NIE
G. Dane geolokalizacyjne Lokalizacja urządzenia NIE
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów utworzone w związku z naszą działalnością gospodarczą NIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych usług na poziomie biznesowym, tytułem zawodu oraz historią pracy i kwalifikacjami zawodowymi, jeśli ubiegasz się o pracę u nas NIE
J. Informacje o edukacji Rejestry uczniów i informacje katalogowe NIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład preferencji i cech osoby NIE

Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami, w przypadku gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta; Udział w ankietach lub konkursach klientów; oraz

Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Państwa zapytania.

Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Espresso Displays Pty Ltd gromadzi i udostępnia Twoje dane osobowe poprzez:

Targetujące pliki cookie/marketingowe pliki cookie

Pliki cookie mediów społecznościowych Beacons/Pixels/Tagi

Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności .

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres support@espres.so lub korzystając z danych kontaktowych na dole

ten dokument.

Jeśli korzystasz z upoważnionego agenta w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Czy Twoje informacje będą udostępniane komuś innemu?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.

Firma Espresso Displays Pty Ltd ujawniła następujące kategorie danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:

Kategoria B. Dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskim prawie dotyczącym rejestrów klientów, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe.

Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe w celach biznesowych lub handlowych, można znaleźć w sekcji ” KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE? “.

Firma Espresso Displays Pty Ltd nie sprzedawała żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. Espresso Displays Pty Ltd nie sprzedaje produktów osobistych

informacje w przyszłości należące do odwiedzających serwis, użytkowników i innych konsumentów.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo żądania usunięcia danych – Żądanie usunięcia

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.

Prawo do informacji – Prośba o informację

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:

czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

kategorie danych osobowych, które zbieramy;

cele, dla których zebrano dane osobowe są wykorzystywane; czy sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim;

kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;

kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz

biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji w wykonywaniu praw konsumenta do prywatności Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności. Proces weryfikacji

 

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej podałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju wniosku, który prześlesz, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już posiadamy, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefon lub e-mail), które wcześniej nam przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości nie będziemy żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo podane informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację Ciebie.

Inne prawa do prywatności

możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych

możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku w ramach CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek od autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został w sposób ważny upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.

możesz zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży Twoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu prośby o rezygnację podejmiemy działania w jak najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż 15 dni od daty złożenia wniosku.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres support@espres.so lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

 1. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

W skrócie: tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

 1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres support@espres.so lub pocztą na adres:

Ekspozytory do espresso Pty Ltd

91 Reservoir St, Surry Hills NSW 2010, Australia Poziom 2

Surry Hills, Nowa Południowa Walia 2010

Australia

 1. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

Na podstawie obowiązującego prawa w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij formularz wniosku, klikając tutaj .