Slovak

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia 1. septembra 2021

Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať sa súčasťou našej komunity v Espresso Displays Pty Ltd a podnikať ako espresso („ espresso “, „ my “, „ nás “ alebo „ naše “). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese support@espres.so.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako môžeme použiť vaše informácie, ak:

Navštívte našu webovú stránku https://espres.so

Spojte sa s nami inými súvisiacimi spôsobmi – vrátane predaja, marketingu alebo podujatí

Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov odkazujeme na:

Webová lokalita “ označujeme akúkoľvek našu webovú stránku, ktorá odkazuje alebo odkazuje na tieto zásady

Služby “ máme na mysli našu webovú stránku a ďalšie súvisiace služby vrátane akéhokoľvek predaja, marketingu alebo podujatí

Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je čo najjasnejším spôsobom vám vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Ak sú v tomto oznámení o ochrane osobných údajov akékoľvek podmienky, s ktorými nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať naše služby.

Pozorne si prečítajte toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože vám pomôže pochopiť, čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme.

OBSAH

 1. AKÉ INFORMÁCIE Zhromažďujeme?
 2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?
 3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ S NIEKÝM?
 4. S KOM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?
 5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

  

 1. AKO SPRACUJEME VAŠE PRIHLÁSENIA DO SOCIÁLNYCH STRÁNOK?
 2. PRENOSÚ SA VAŠE INFORMÁCIE MEDZINÁRODNE?
 3. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?
 4. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČNOSTI?
 5. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?
 6. OVLÁDACIE PRVKY PRE FUNKCIE NESLEDOVAŤ
 7. MAJÚ OBYVATELIA KALIFORNIE ŠPECIFICKÉ PRÁVA NA SÚKROMIE?
 8. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE?
 9. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V TOMTO OZNÁMENÍ?
 10. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽDUJEME?
 11. AKÉ INFORMÁCIE Zhromažďujeme? Osobné údaje, ktoré nám zverejňujete

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď sa zaregistrujete na Webovej stránke, prejavíte záujem získať informácie o nás alebo našich produktoch a Službách, keď sa zúčastňujete aktivít na Webovej stránke alebo inak, keď nás kontaktujete.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a webovou stránkou, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať nasledovné:

Vami poskytnuté osobné údaje. Zhromažďujeme mená; telefónne čísla; emailové adresy; poštové adresy; fakturačné adresy; a ďalšie podobné informácie.

Platobné údaje. Ak nakupujete, môžeme zhromažďovať údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ako napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky platobné údaje uchovávajú Stripe, AfterPay, Cin7, Sezzle, PayPal a Klarna. Odkaz(y) na ich oznámenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://stripe.com/en-au/privacy , https://www.afterpay.com/en-AU/privacy-policy , https://www. cin7.com/privacy-policy/ , https://legal.sezzle.com/privacy , https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/privacy-full a https://www.klarna .com/international/privacy-policy/ .

Prihlasovacie údaje sociálnych médií. Môžeme vám poskytnúť možnosť zaregistrovať sa u nás pomocou podrobností o vašom existujúcom účte sociálnych médií, ako je váš účet na Facebooku, Twitteri alebo iných sociálnych médiách. Ak sa rozhodnete

        

zaregistrujte sa týmto spôsobom, budeme zhromažďovať informácie popísané v časti s názvom „ AKO ZAOBCHÁDZAME S VAŠIMI PRIHLÁSENIA DO SOCIÁLNYCH STRÁNOK? “ nižšie.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nám oznámiť akékoľvek zmeny týchto osobných údajov.

Informácie sa zbierajú automaticky

V skratke: Niektoré informácie – napríklad vaša adresa internetového protokolu (IP) a/alebo vlastnosti prehliadača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite našu webovú stránku.

Automaticky zhromažďujeme určité informácie, keď navštívite, používate alebo prechádzate webovou stránkou. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (ako je vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, ako je vaša IP adresa, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajina, poloha. , informácie o tom, ako a kedy používate našu Webovú stránku a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na udržanie bezpečnosti a prevádzky našej webovej stránky a na účely našej internej analýzy a podávania správ.

Ako mnoho firiem, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

Údaje denníka a používania. Údaje denníka a používania sú informácie týkajúce sa služieb, diagnostiky, používania a výkonu, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete na našu webovú stránku alebo ju používate, a ktoré zaznamenávame do protokolových súborov. V závislosti od toho, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka zahŕňať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ a nastavenia prehliadača a informácie o vašej aktivite na webovej lokalite (ako sú dátumové/časové pečiatky spojené s vaším používaním, zobrazené stránky a súbory, vyhľadávania a ďalšie akcie, ktoré vykonávate, ako napríklad funkcie, ktoré používate), informácie o udalostiach zariadenia (ako je aktivita systému, hlásenia o chybách (niekedy nazývané „výpisy zlyhaní“) a nastavenia hardvéru).

Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na webovú stránku. V závislosti od použitého zariadenia môžu tieto údaje zariadenia zahŕňať informácie, ako je vaša IP adresa (alebo proxy server), identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, poloha, typ prehliadača, model hardvéru poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor, operačný systém a konfigurácia systému. informácie.

Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o polohe, ako sú informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. Množstvo informácií, ktoré zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Môžeme napríklad použiť GPS a iné technológie

 

na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám hovoria o vašej aktuálnej polohe (na základe vašej IP adresy). Zhromažďovanie týchto informácií nám môžete zrušiť buď odmietnutím prístupu k informáciám, alebo zakázaním nastavenia polohy na vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odhlásiť, možno nebudete môcť používať určité aspekty Služieb.

 1. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje spracúvame na účely založené na legitímnych obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, dodržiavaní našich zákonných povinností a/alebo vášho súhlasu.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, aby sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu s vaším súhlasom a/alebo aby sme splnili naše zákonné povinnosti. Špecifické dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame, uvádzame vedľa každého účelu uvedeného nižšie.

Používame informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame:

Na uľahčenie procesu vytvárania účtu a prihlasovania. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet u nás s účtom tretej strany (ako je váš účet Google alebo Facebook), použijeme informácie, ktoré ste nám umožnili zhromažďovať od týchto tretích strán, aby sme uľahčili vytvorenie účtu a proces prihlásenia na výkon zmluvy. Ďalšie informácie nájdete v časti nižšie s názvom „ AKO ZAOBCHÁDZAME S VAŠIMI PRIHLÁSENIAMI DO SOCIÁLNYCH STRÁNOK? “.

Na uverejňovanie posudkov. Na našej webovej stránke uverejňujeme posudky, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred uverejnením posudku získame váš súhlas s použitím vášho mena a obsahu posudku. Ak chcete aktualizovať alebo vymazať svoj posudok, kontaktujte nás na adrese support@espres.so a nezabudnite uviesť svoje meno, umiestnenie posudku a kontaktné informácie.

Požiadajte o spätnú väzbu. Vaše informácie môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás ohľadom používania našej webovej stránky.

Na umožnenie komunikácie medzi používateľmi. Vaše informácie môžeme použiť, aby sme umožnili komunikáciu medzi používateľmi so súhlasom každého používateľa.

Na správu používateľských účtov. Vaše údaje môžeme použiť na účely správy nášho účtu a jeho udržiavania v prevádzkyschopnom stave.

Aby sme vám poslali administratívne informácie. Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vám zaslali informácie o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informácie o zmenách našich podmienok,

 

podmienok a zásad.

Na ochranu našich služieb. Vaše informácie môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia udržať našu webovú stránku v bezpečí (napríklad na monitorovanie a prevenciu podvodov).

Na presadzovanie našich zmluvných podmienok a zásad na obchodné účely, na dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek alebo v súvislosti s našou zmluvou.

Reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám. Ak dostaneme predvolanie alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré uchovávame, aby sme určili, ako reagovať.

Plňte a spravujte svoje objednávky. Vaše informácie môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátení a výmen uskutočnených prostredníctvom webovej stránky.

Spravujte žrebovania o ceny a súťaže. Vaše údaje môžeme použiť na spravovanie žrebovaní o ceny a súťaží, keď sa rozhodnete zúčastniť sa našich súťaží.

Poskytovať a uľahčovať poskytovanie služieb používateľovi. Vaše údaje môžeme použiť, aby sme vám poskytli požadovanú službu.

Reagovať na otázky používateľov/ ponúkať používateľom podporu. Vaše informácie môžeme použiť, aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili akékoľvek potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať s používaním našich Služieb.

Na zasielanie marketingovej a propagačnej komunikácie. My a/alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Napríklad pri prejavení záujmu o získanie informácií o nás alebo našej Webovej stránke, prihlásení sa na odber marketingu alebo inom kontaktovaní nás budeme zhromažďovať osobné údaje od vás. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť (pozrite si časť „ AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA? “ nižšie).

Poskytnite vám cielenú reklamu. Vaše informácie môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklamy (a na spoluprácu s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobené vašim záujmom a/alebo polohe a na meranie ich účinnosti.

Na iné obchodné účely. Vaše informácie môžeme použiť na iné obchodné účely, ako je analýza údajov, zisťovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej webovej stránky, produktov, marketingu a vašich skúseností. Tieto informácie môžeme používať a uchovávať v súhrnnej a anonymizovanej forme, aby neboli spojené s jednotlivými koncovými používateľmi a nezahŕňali osobné údaje.

SMS marketing

 1. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ S NIEKÝM?

V skratke: Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva alebo plnili obchodné povinnosti.

Vaše údaje, ktoré uchovávame, môžeme spracovávať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:

Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovávať, ak ste nám dali konkrétny súhlas na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel.

Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovávať, keď je to primerane potrebné na dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov.

Plnenie zmluvy: Ak sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.

Právnych povinností: Môžeme zverejniť vaše informácie, kde sme zo zákona povinní tak urobiť, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi, vládne žiadosti, súdnych konaniach, súdneho príkazu alebo súdnemu procesu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie ( vrátane odpovedí na verejné orgány, aby spĺňali vnútroštátne požiadavky na bezpečnosť alebo donucovacie).

Životne dôležité záujmy: Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že je potrebné vyšetriť, zabrániť alebo prijať opatrenia týkajúce sa potenciálneho porušenia našich zásad, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných činností alebo ako dôkaz v súdne spory, v ktorých sme zapojení.

Konkrétnejšie, možno budeme musieť spracovať vaše údaje alebo zdieľať vaše osobné údaje v nasledujúcich situáciách:

Prevody podnikov. Vaše informácie môžeme zdieľať alebo preniesť v súvislosti s alebo počas rokovaní o akomkoľvek zlúčení, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého nášho podnikania alebo jeho časti inej spoločnosti.

Predajcovia, konzultanti a iní poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje môžeme zdieľať s predajcami, poskytovateľmi služieb, zmluvnými partnermi alebo zástupcami tretích strán, ktorí vykonávajú služby pre nás alebo v našom mene, a na vykonanie tejto práce vyžadujú prístup k takýmto informáciám. Príklady zahŕňajú: spracovanie platieb, analýzu údajov, doručovanie e-mailov, hostingové služby, služby zákazníkom a marketingové aktivity. Vybraným tretím stranám môžeme povoliť používanie sledovacej technológie na webovej stránke, ktorá im umožní v našom mene zhromažďovať údaje o tom, ako v priebehu času interagujete s našou webovou stránkou. Toto

informácie môžu byť použité okrem iného na analýzu a sledovanie údajov, určenie popularity určitého obsahu, stránok alebo funkcií a na lepšie pochopenie online aktivít. Pokiaľ nie je uvedené v tomto oznámení, nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme so žiadnymi vašimi informáciami s tretími stranami na ich propagačné účely. S našimi spracovateľmi údajov máme uzatvorené zmluvy, ktorých cieľom je pomôcť chrániť vaše osobné údaje. To znamená, že s vašimi osobnými údajmi nemôžu nič robiť, pokiaľ im k tomu nedáme pokyn. Taktiež nebudú zdieľať vaše osobné údaje so žiadnou organizáciou okrem nás. Zaväzujú sa tiež chrániť údaje, ktoré uchovávajú v našom mene, a uchovávať ich po dobu, ktorú nám nariadime.

 1. S KOM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?

V skratke: Informácie zdieľame iba s nasledujúcimi kategóriami tretích strán.

Vaše informácie zdieľame a zverejňujeme iba s nasledujúcimi kategóriami tretích strán. Ak sme spracovali dáta na základe vášho súhlasu a chcete odvolať svoj súhlas, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti pod názvom ” Ako môžete KONTAKT NA TOMTO OZNÁMENIE? “.

reklamné siete

Programy affiliate marketingu Nástroje na komunikáciu a spoluprácu Služby analýzy údajov

Nástroje pre financie a účtovníctvo

Spracovatelia platieb

Produktové inžinierstvo a dizajnové nástroje Nástroje na monitorovanie výkonu Retargetingové platformy

Nástroje predaja a marketingu

Sociálne siete

Testovacie nástroje

 

Služby registrácie a overovania používateľských účtov

 1. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

Stručne povedané: Na zhromažďovanie a uchovávanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a iné technológie sledovania.

Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (ako sú webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našom Oznámení o súboroch cookie.

 1. AKO SPRACUJEME VAŠE PRIHLÁSENIA DO SOCIÁLNYCH STRÁNOK?

V skratke: Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo prihlásiť do našich služieb pomocou účtu sociálnych médií, môžeme mať prístup k určitým informáciám o vás.

Naša webová stránka vám ponúka možnosť registrácie a prihlásenia pomocou podrobností o vašom účte sociálnych médií tretej strany (ako sú vaše prihlasovacie údaje na Facebook alebo Twitter). Ak sa tak rozhodnete, dostaneme o vás určité profilové informácie od vášho poskytovateľa sociálnych médií. Profilové informácie, ktoré dostávame, sa môžu líšiť v závislosti od príslušného poskytovateľa sociálnych médií, ale často budú zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, zoznam priateľov, profilový obrázok, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť na takejto platforme sociálnych médií.

Informácie, ktoré dostaneme, použijeme iba na účely, ktoré sú opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo ktoré sú vám inak objasnené na príslušnej webovej lokalite. Upozorňujeme, že nekontrolujeme a nenesieme zodpovednosť za iné použitie vašich osobných údajov vaším poskytovateľom sociálnych médií tretej strany. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ich oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše osobné údaje a ako si môžete nastaviť predvoľby ochrany osobných údajov na ich stránkach a aplikáciách.

 1. PRENOSÚ SA VAŠE INFORMÁCIE MEDZINÁRODNE?

V skratke: Vaše informácie môžeme prenášať, uchovávať a spracovávať v iných krajinách, ako je vaša.

Naše servery sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických. Ak pristupujete na našu webovú stránku z krajín mimo USA, uvedomte si, že vaše informácie môžu byť prenesené, uložené a spracované nami v našich zariadeniach a tretími stranami, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje (pozrite si „ BUDE BUDETE ZDIEĽAŤ INFORMÁCIE S NIEKÝM? “ vyššie), v Spojených štátoch, Austrálii, na Novom Zélande a v ďalších krajinách.

 

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Spojenom kráľovstve (Spojené kráľovstvo), tieto krajiny nemusia mať nevyhnutne zákony na ochranu údajov alebo iné podobné zákony tak komplexné ako zákony vo vašej krajine. Prijmeme však všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a platnými zákonmi.

Štandardné zmluvné doložky Európskej komisie:

Zaviedli sme opatrenia na ochranu vašich osobných údajov vrátane použitia štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na prenosy osobných údajov medzi spoločnosťami našej skupiny a medzi nami a našimi poskytovateľmi tretích strán. Tieto klauzuly vyžadujú, aby všetci príjemcovia chránili všetky osobné údaje, ktoré spracúvajú a pochádzajú z EHP alebo Spojeného kráľovstva v súlade s európskymi zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov. Naše štandardné zmluvné doložky môžu byť poskytnuté na požiadanie. Zaviedli sme podobné vhodné bezpečnostné opatrenia s našimi poskytovateľmi služieb a partnermi tretích strán a ďalšie podrobnosti vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

 1. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky). Žiadny účel v tomto oznámení nebude vyžadovať, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie, ako je obdobie, počas ktorého majú používatelia u nás účet.

Ak nemáme žiadnu trvalú legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v archívoch záloh), bezpečne uchovávať vaše osobné údaje a izolovať ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nie je možné ich vymazanie.

 1. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČNOSTI?

V skratke: Naším cieľom je chrániť vaše osobné údaje prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu

bezpečnosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim bezpečnostným opatreniam a snahám o zabezpečenie vašich informácií však nemožno zaručiť 100% bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet alebo technológie ukladania informácií, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú schopný poraziť našu bezpečnosť a nesprávne zhromažďovať, pristupovať, ukradnúť alebo upraviť vaše informácie. Aj keď sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, prenos osobných údajov na a z našej webovej stránky je na vaše vlastné riziko. Na webovú stránku by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?

V skratke: V niektorých regiónoch, ako je Európsky hospodársky priestor (EHP) a Spojené kráľovstvo (Spojené kráľovstvo), máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup k vašim osobným údajom a kontrolu nad nimi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť.

V niektorých regiónoch (ako EHP a Spojené kráľovstvo) máte určité práva podľa platných zákonov na ochranu údajov. Tieto môžu zahŕňať právo (i) požiadať o prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) prípadne na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Každú žiadosť zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním, ani to neovplyvní spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe zákonných dôvodov spracovania iných ako je súhlas.

Ak máte bydlisko v EHP alebo Spojenom kráľovstve a domnievate sa, že spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť na váš miestny dozorný úrad na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov sú k dispozícii tu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu support@espres.so.

Informácie o účte

 

Ak by ste chceli kedykoľvek skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo zrušiť svoj účet,

môžeš:

Kontaktujte nás pomocou poskytnutých kontaktných informácií.

Na základe vašej žiadosti o zrušenie vášho účtu deaktivujeme alebo vymažeme váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie si však môžeme ponechať v našich súboroch, aby sme predišli podvodom, riešili problémy, pomáhali pri vyšetrovaní, presadzovali naše Podmienky používania a/alebo dodržiavali platné právne požiadavky.

Súbory cookie a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak chcete, zvyčajne môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odstraňoval súbory cookie a odmietal súbory cookie. Ak sa rozhodnete odstrániť súbory cookie alebo odmietnuť súbory cookie, môže to ovplyvniť určité funkcie alebo služby našej webovej stránky. Ak sa chcete odhlásiť z inzercie založenej na záujmoch inzerentov na našej webovej stránke, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/ .

Zrušenie e-mailového marketingu: Z nášho zoznamu marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v e-mailoch, ktoré posielame, alebo nás môžete kontaktovať pomocou údajov uvedených nižšie. Potom budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov — môžeme s vami však naďalej komunikovať, napríklad aby sme vám posielali e-maily súvisiace so službami, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu, na zodpovedanie požiadaviek na služby alebo na iné účely. nemarketingové účely. Ak sa chcete inak odhlásiť, môžete:

Kontaktujte nás pomocou poskytnutých kontaktných informácií.

 1. OVLÁDACIE PRVKY PRE FUNKCIE NESLEDOVAŤ

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track (“DNT”) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste signalizovali, že preferujete ochranu osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online nesledovali a nezhromažďovali. V tejto fáze nebol dokončený žiadny jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nesledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 1. MAJÚ OBYVATELIA KALIFORNIE ŠPECIFICKÉ PRÁVA NA SÚKROMIE?

V skratke: Áno, ak máte bydlisko v Kalifornii, máte špecifické práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným údajom.

 

Sekcia 1798.83 občianskeho zákonníka Kalifornie, tiež známa ako zákon „Shine The Light“, povoľuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, raz ročne a bezplatne od nás požadovať a získať informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú). sprístupnené tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste obyvateľom Kalifornie a chceli by ste podať takúto žiadosť, odošlite nám svoju žiadosť písomne ​​pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ak máte menej ako 18 rokov, žijete v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet na webovej stránke, máte právo požiadať o odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne zverejníte na webovej lokalite. Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom a vyhlásenie, že žijete v Kalifornii. Zabezpečíme, aby údaje neboli verejne zobrazené na Webovej stránke, ale uvedomte si, že údaje nemusia byť úplne alebo úplne odstránené zo všetkých našich systémov (napr. zálohy atď.).

Oznámenie o ochrane osobných údajov CCPA

Kalifornský kódex predpisov definuje „rezidenta“ ako:

(1) každý jednotlivec, ktorý je v štáte Kalifornia na iný ako dočasný alebo prechodný účel, a (2) každý jednotlivec, ktorý má bydlisko v štáte Kalifornia a je mimo štátu Kalifornia na dočasný alebo prechodný účel

Všetky ostatné osoby sú definované ako „nerezidenti“.

Ak sa na vás vzťahuje táto definícia „obyvateľa“, musíme dodržiavať určité práva a povinnosti týkajúce sa vašich osobných údajov.

Aké kategórie osobných údajov zhromažďujeme?

Za posledných dvanásť (12) mesiacov sme zhromaždili nasledujúce kategórie osobných údajov:

Zhromaždené príklady kategórií

 1. Kategórie osobných údajov Meno, kontaktné údaje, vzdelanie, zamestnanie,

uvedené v histórii zamestnania a finančných informáciách zákazníka v Kalifornii ÁNO

 

A. Identifikátory Kontaktné údaje, ako je skutočné meno, alias, poštová adresa, telefónne alebo mobilné kontaktné číslo, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a názov účtu ÁNO

Štatút záznamov

C. Chránené klasifikačné charakteristiky podľa kalifornského alebo federálneho zákona Pohlavie a dátum narodenia NIE
D. Obchodné informácie Informácie o transakciách, história nákupov, finančné podrobnosti a informácie o platbách NIE
E. Biometrické informácie Odtlačky prstov a hlasové odtlačky NIE
F. Internet alebo iná podobná sieťová aktivita História prehliadania, história vyhľadávania, online správanie, údaje o záujmoch a interakcie s našimi a inými webovými stránkami, aplikáciami, systémami a reklamami NIE
G. Geolokačné údaje Umiestnenie zariadenia NIE
H. Zvukové, elektronické, vizuálne, tepelné, čuchové alebo podobné informácie Obrázky a audio, video alebo hovory vytvorené v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami NIE
I. Profesijné alebo zamestnanecké informácie Obchodné kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby na úrovni podnikania, pracovnej pozície, ako aj pracovnej histórie a odbornej kvalifikácie, ak sa u nás uchádzate o prácu NIE
J. Informácie o vzdelávaní Záznamy študentov a informácie o adresároch NIE
K. Vyvodenie záverov z iných osobných informácií Vyvodenie záverov z akýchkoľvek zozbieraných osobných informácií uvedených vyššie na vytvorenie profilu alebo súhrnu napríklad o preferenciách a charakteristikách jednotlivca NIE

Môžeme tiež zhromažďovať iné osobné údaje mimo týchto kategórií, keď s nami komunikujete osobne, online, telefonicky alebo e-mailom v kontexte:

Prijímanie pomoci prostredníctvom našich kanálov zákazníckej podpory; Účasť na zákazníckych prieskumoch alebo súťažiach; a

Uľahčenie pri poskytovaní našich Služieb a odpovedanie na vaše otázky.

Ako používame a zdieľame vaše osobné údaje?

Espresso Displays Pty Ltd zhromažďuje a zdieľa vaše osobné údaje prostredníctvom:

Cielené cookies/Marketingové cookies

Súbory cookie sociálnych médií Beacons/Pixels/Tags

Viac informácií o našich postupoch zhromažďovania a zdieľania údajov nájdete v tomto oznámení o ochrane osobných údajov .

Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese support@espres.so alebo pomocou kontaktných údajov v spodnej časti stránky

tento dokument.

Ak na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy využívate autorizovaného zástupcu, môžeme žiadosť zamietnuť, ak autorizovaný zástupca nepredloží dôkaz, že bol platne oprávnený konať vo vašom mene.

Budú vaše informácie zdieľané s niekým iným?

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť našim poskytovateľom služieb na základe písomnej zmluvy medzi nami a každým poskytovateľom služieb. Každý poskytovateľ služieb je ziskový subjekt, ktorý spracováva informácie v našom mene.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na naše vlastné obchodné účely, napríklad na vykonávanie interného výskumu pre technologický rozvoj a demonštráciu. Toto sa nepovažuje za „predaj“ vašich osobných údajov.

Spoločnosť Espresso Displays Pty Ltd zverejnila nasledujúce kategórie osobných údajov tretím stranám na obchodné alebo komerčné účely v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch:

Kategória B. Osobné informácie, ako sú definované v kalifornskom zákone o zákazníckych záznamoch, ako je vaše meno, kontaktné informácie, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania a finančné informácie.

Kategórie tretích strán, ktorým sme sprístupnili osobné údaje na obchodné alebo komerčné účely, nájdete v časti „S KOM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ? “.

Spoločnosť Espresso Displays Pty Ltd počas predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacov nepredala žiadne osobné informácie tretím stranám na obchodné alebo komerčné účely. Espresso Displays Pty Ltd nebude predávať osobné

informácie v budúcnosti patriace návštevníkom webových stránok, používateľom a iným spotrebiteľom.

Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi

Právo požadovať vymazanie údajov – Žiadosť o vymazanie

Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Ak nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, budeme rešpektovať vašu žiadosť a vymažeme vaše osobné údaje, s výhradou určitých výnimiek stanovených zákonom, ako je (ale nielen) uplatnenie práva na slobodu prejavu iným spotrebiteľom. , našich požiadaviek na dodržiavanie predpisov vyplývajúcich zo zákonnej povinnosti alebo akéhokoľvek spracovania, ktoré môže byť potrebné na ochranu pred nezákonnými činnosťami.

Právo byť informovaný – Žiadosť o informácie

V závislosti od okolností máte právo vedieť:

či zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje;

kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme;

účely, na ktoré sa zhromaždené osobné údaje používajú; či predávame vaše osobné údaje tretím stranám;

kategórie osobných údajov, ktoré sme predali alebo zverejnili na obchodné účely;

kategórie tretích strán, ktorým boli osobné údaje predané alebo poskytnuté na obchodné účely; a

obchodný alebo komerčný účel zhromažďovania alebo predaja osobných údajov.

V súlade s platnými právnymi predpismi nie sme povinní poskytnúť alebo vymazať informácie o spotrebiteľovi, ktoré sú neidentifikovateľné v reakcii na žiadosť spotrebiteľa, ani opätovne identifikovať jednotlivé údaje na overenie žiadosti spotrebiteľa.

Právo na nediskrimináciu pri výkone práv spotrebiteľa na súkromie Nebudeme vás diskriminovať, ak uplatníte svoje práva na súkromie. Proces overovania

 

Po prijatí vašej žiadosti budeme musieť overiť vašu identitu, aby sme určili, že ste tá istá osoba, o ktorej máme informácie v našom systéme. Toto overenie vyžaduje, aby sme vás požiadali o poskytnutie informácií, aby sme ich mohli priradiť k informáciám, ktoré ste nám predtým poskytli. Napríklad v závislosti od typu žiadosti, ktorú odošlete, vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých informácií, aby sme mohli porovnať vami poskytnuté informácie s informáciami, ktoré už máme v záznamoch, alebo vás môžeme kontaktovať prostredníctvom komunikačného spôsobu (napr. alebo e-mail), ktorý ste nám predtým poskytli. Podľa okolností môžeme použiť aj iné metódy overovania.

Osobné údaje uvedené vo vašej žiadosti použijeme iba na overenie vašej totožnosti alebo oprávnenia podať žiadosť. Pokiaľ to bude možné, vyhneme sa tomu, aby sme od vás požadovali dodatočné informácie na účely overenia. Ak však nemôžeme overiť vašu totožnosť z informácií, ktoré už máme k dispozícii, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na účely overenia vašej totožnosti a na účely bezpečnosti alebo ochrany pred podvodmi. Takéto dodatočne poskytnuté informácie vymažeme hneď, ako dokončíme vaše overovanie.

Iné práva na ochranu súkromia

môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov

môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo už nie sú relevantné, alebo požiadať o obmedzenie spracovania údajov

môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý vo vašom mene predloží žiadosť podľa zákona CCPA. Môžeme zamietnuť žiadosť autorizovaného zástupcu, ktorý nepredloží dôkaz o tom, že bol platne oprávnený konať vo vašom mene v súlade so zákonom CCPA.

môžete požiadať o zrušenie budúceho predaja vašich osobných údajov tretím stranám. Po prijatí žiadosti o odhlásenie budeme na základe žiadosti konať čo najskôr, najneskôr však do 15 dní odo dňa odoslania žiadosti.

Na uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese support@espres.so alebo pomocou kontaktných údajov v spodnej časti tohto dokumentu. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi by sme sa o vás dozvedeli.

 1. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE?

Stručne povedané: Áno, toto oznámenie aktualizujeme podľa potreby, aby sme zostali v súlade s príslušnými zákonmi.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Revidované“ a aktualizovaná verzia nadobudne účinnosť hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, môžeme vás upozorniť buď výrazným uverejnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám priamo pošleme upozornenie. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.

 1. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V TOMTO OZNÁMENÍ?

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu, môžete nám poslať e-mail na adresu support@espres.so alebo poštou na adresu:

Espresso Displays Pty Ltd

91 Reservoir St, Surry Hills NSW 2010, Austrália, úroveň 2

Surry Hills, Nový Južný Wales 2010

Austrália

 1. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽDUJEME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto informácie alebo ich za určitých okolností vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo odstránenie vašich osobných údajov, odošlite formulár žiadosti kliknutím sem .